Įmonių pardavimas ar likvidavimas yra vis dažniau pasitaikanti tema. Nors yra dvi pagrindinės įmonės likvidavimo rūšys, savanoriškas likvidavimas vyksta teismui nedalyvaujant, o priverstinis likvidavimas – teismo procesas, kai pateikiama peticija dėl įmonės likvidavimo.

Taigi, šiame straipsnyje mes trumpai aptarsime pagrindinius aspektus susijusius su įmonės likvidavimo procesu.

Kiekvieno iš likvidavimų santrauka yra tokia

Privalomas likvidavimas – šiuo atveju kreditoriai kreipiasi į Teismą su prašymu likviduoti įmonę, nes mano, kad ji yra nemoki ir negali sumokėti skolų. Vienas iš didžiausių kreditorių, kurie kreipiasi į Teismą kai yra mokami mokesčiai, o vyriausybė mano, kad įmonė yra nepataisomai nemoki.

Narių savanoriškas likvidavimas – kai įmonė yra moki ir gali sumokėti negrąžintą skolą, galima pradėti narių savanorišką likvidavimą. Teismas nedalyvauja šioje procedūroje.

Kreditorių savanoriškas likvidavimas

Kreditorių savanoriškas likvidavimas yra direktorių, o ne kreditorių, kaip tai gali atrodyti, inicijuota procedūra, nes įmonė yra nemoki ir negali išmokėti skolų. Paprastai yra prašoma, kol Teismas gali pateikti prašymą dėl priverstinio likvidavimo.

Šiuo metu turėtų būti aišku, kad likvidavimo procesas visiškai priklausys nuo pradedamo likvidavimo tipo.

Kas turi įvykti teisme, kai pateikiama peticija?

Dabar, kai turite pagrindinį supratimą apie įmonės likvidavimą, laikas pereiti prie faktinio proceso ir procedūros. Pirmiausia pažvelkime į tai, kas vyksta prieš pateikus Teismui prašymą.

Atminkite, kad peticija pateikiama tik tada, kai likvidavimas yra privalomas. Tačiau procesą reglamentuojantys įstatymai yra gana tikslūs ir turi būti vykdomi tiksliai.

Bankroto tarnyba savo interneto svetainėje rekomenduoja samdyti advokatą, kuris pateiktų peticiją Teismui, tačiau, jei norima, kad tai būtų savanoriškas likvidavimas, nuo pat pradžių gali būti sudaroma sutartis dėl bankroto administratoriaus.

Kreditoriai paskirdami likvidatorių, yra suinteresuoti sudaryti licencijuotą intelektinės nuosavybės teisę su likvidavimo patirtimi.

Čia pateikiama pagrindinė savanoriško likvidavimo peticijos eiga

Direktoriai susitinka priimti sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą pagal 2006 m. Akcinių bendrovių įstatymą. Apsvarstyti galimybę priimti specialų sprendimą dėl įmonės likvidavimo ir taip pat sušaukti bendrovės kreditorių susirinkimą.

Kai bus susitarta dėl rezoliucijos, skelbimas per 14 dienų bus įdėtas į leidinį. Kreditoriai privalo būti informuoti likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki susirinkimo. Direktorių turi būti parengta reikalų ataskaita, kuri bus pateikta posėdyje. Surengtas visuotinis narių susirinkimas ir priimtas nutarimas likviduoti.

Kreditorių susirinkime grupei atstovauja ir jai vadovauja vienas direktorius
Paskyrus likvidatorių, direktoriai turi visaip bendradarbiauti. Tai reiškia, kad visa prašoma informacija turėtų būti teikiama atvirai ir sąžiningai, kad netrukdytų likviduoti ar likviduoti turtą.

Nedaug galutinių žodžių

Nuo to laiko Teismas priima sprendimą, po kurio viskas yra likvidatoriaus rankose. Daugelis įmonių ir kreditorių užduoda akivaizdų klausimą, per kiek laiko įmonė likviduojama?

Į šį klausimą nėra paprasto atsakymo, tačiau logiškai kalbant, kuo verslas yra sudėtingesnis, tuo ilgiau truks turto likvidavimas. Kai viskas bus likviduota, įmonė bus likviduota.

Kadangi likvidavimo procesas ir procedūra yra sudėtingi ir įstatymais nustatyti, direktoriai privalo kreiptis į kvalifikuotų nemokumo specialistų patarimus ir pagalbą.

Pabaigai

Straipsnyje aptarėme kas yra įmonės likvidavimas ir jų tipus bei trumpai pristatėme įmonės likvidavimo proceso eigą.

Daugiau informacijos apie įmones finansų valdymą galite sužinoti finance.lt