Organizacijos valdymo sistema yra nematerialus produktas, todėl sunku įvertinti ir suformuluoti jam keliamus reikalavimus. Kuriant ir tobulinant sistemą, reikalavimai nuolat keisis. Todėl tokių sistemų kūrimo projektai turėtų būti kartojami. Pagrindiniai projekto sėkmės veiksniai: organizacijos valdymo sistemos projektavimas naudojant specializuotą programinę įrangą, tinkamas proceso organizavimas ir projekto vaidmenų paskirstymas.

Faktas yra tas, kad, viena vertus, specializuota programinė įranga verslo modeliavimui yra įrankis, kuris yra labai naudingas įvairiausioms organizacijoms: tiek privačiam verslui nuo mažo iki didelio, tiek vyriausybinėms agentūroms, todėl tapo populiarus pastaruoju metu.

Sėkminga organizacija yra ne tik organizacija, pasiekusi savo tikslus, bet ir ta, kuri pasiekė savo tikslus per pagrįstą laiką ir už protingą kainą. Reikėtų pažymėti, kad dauguma organizacijų visiškai nepasiekia savo tikslų, nors jos yra sėkmingos. Todėl, norėdama pasiekti sėkmę, organizacija turi turėti tokią tikslų, verslo procesų, išteklių valdymo sistemą, kuri leidžia, reaguojant į rinkos poreikius.
Vaidmenų paskirstymas ir derinimas sutrumpina darbo trukmę ir leidžia efektyviau naudoti žmogiškuosius išteklius, o svarbiausia – sumažinti klaidų skaičių kuriant tokį sudėtingą ir organizacijai svarbų produktą kaip jos valdymo sistema.

Sistemingas organizacijos valdymo sprendimas – nuolatinio tobulėjimo procesas.
Sisteminis verslo valdymas yra valdymas pagal parengtą ilgalaikę nuolatinio tobulėjimo strategiją, kuri apima įmonės tikslų, jos vietos suvokimą ir reakciją į išorinius veiksnius. Pasirinkta strategija turėtų leisti per trumpą laiką pasiekti įmonės tikslus. Strategijai sukurti rekomenduojame naudoti strateginę sesiją, kurioje turėtų dalyvauti vadovybė ir pagrindiniai darbuotojai. Tai būtina, kad darbuotojai ją priimtų. Nes nedalyvaujant personalui bus labai sunku pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Verslo valdymo sistemos yra galinga priemonė teigiamam įmonės įvaizdžiui formuoti ir palaikyti partnerių ir klientų akyse, būdas išspręsti daugelį vidinių įmonės klausimų ir motyvuoti darbuotojus, galimybė patekti į tarptautinę rinką. rinką ir pritraukti investicijas.